Foreningen for Thaimassører i Norge

Foreningen som gir deg spesielle gode priser på bankterminaler. Regnskap, kasser mm.

Vi tilbyr hjelp om du har problemer med myndigheter som (mva. arbeidstilsynet, skatteetaten, politiet osv.

Sjekk nyheter her

Trygghet for din virksomhet

Ved å stå samlet i Thaimf vil det være lettere å fremme våre interesser utad, og få aksept for Thaimassasje som et seriøst yrke.

Sjekk nyheter her

En viktig oppdatering

oppdatering forsikring

Hei alle medlemmer. Dessverre er dette ingen god nyhet, men en nødvendighet.

Foreningen har tapt rundt 150 000.- opp gjennom årene å kan ikke fortsette med tap.

Grunnen er at rundt 50% ikke betaler for forsikring, til alternativregisteret og medlemsavgift.

Da har vi igen annen mulighet enn å gi dere ansvar for forsikringer og gebyr til Alternativregisteret selv

Dere må fra 1 august selv betale for dette, å bestille i IF. Det er frivillig om man ønsker å stå i Alternativregisteret.

Medlemsavgift vil ikke bli sendt ut, men man kan kontakte oss om man ønsker å bistå med kr. 1000.- pr. år til foreningen. Foreningen er ikke lagt ned, den består, men er dermed gratis. Dere kan fremdeles kontakte oss om dere trenger hjelp eller andre ting.

Husk at forsikring for ansvar skade på pasient er viktig og må ordnes umiddelbart.

Noen av våre fordeler

elkjop

SISTE NYTT ER AT MEDLEMMER FÅR EKSTRA RABATT PÅ STRØM FRA GUDBANSDAL ENERGI SAMT EKSTRA GOD PRIS PÅ VASKEMASKIN ELLER VASKEMASKIN OG TØRKETROMMEL. VIDERE RABATT PÅ BANKTERMINAL OG KASSAAPPARATER SAMT EKSTRA RIMELIG ANSVARSFORSIKRING

Gudbransdal Energi leverer strøm, Bambora leverer bankterminaler, Visma Exso leverer godkjente kassaapparater, If leverer ansvarsforsikring og Elkjøp leverer vaskemaskiner og tørketrommel.

Alle er med ekstra rabatt for medlemmer. Lenger ned finner de hvem du skal kontakte eller du kan kontakte foreningen på mail: post@thaimf eller tore@mail.1.thaimf.no.co. Vi jobber også med en Vipps løsning.

Kontaktpersoner: Elkjøp Porsgrunn 99 59 57 77 – If - kontakt foreningen – Gudbrandsdal Energi: 61 29 47 00 Maria Sve Bjørndal – Visma Exso Porsgrunn: 980 6000 - Bambora: telefon 21 93 95 80

Info til medlemmer av Thaimf

info brev

Som de fleste nå vet ble alle som driver med Alternativ behandling (all form for massasje) pålagt av Stortinget om å innføre mva. på våre tjenester. Dette ble forsøkt gjennomført i 2019 uten at det gikk igjennom i Stortinget.

Det innebærer at alle må legge på pris og betale mva. enten en gang i året eller 6 ganger pr. år, hvor det siste alternativ anbefales. Ta kontakt med de som fører regnskap for dere.

Samtidig bør man fremdeles stå registrert i alternativ registeret i Brønnøysund, selv om det nå er frivillig. Denne registrering kan gjøres av foreningen og siden vi har rimelige forsikringsordninger, betalingsterminaler, kassaapparater med mer lønner det seg med medlemskap fremdeles. Bakgrunnen for registrering er at man med dette

oppnår større seriøsitet, respekt for yrket og ikke minst massasjens helse fremmede fordeler kommer i fokus. Kanskje vi ved dette en dag vil oppnå mva. fritak ved en senere avstemming i Stortinget.

Foreningen blir foreløpig ikke lagt ned idet man jobber med flere fordeler

og andre tiltak.

Pris for ansvarforsikring kr. 650.-

For registrering i alternativregisteret kr. 500.- første år deretter kr. 300.-

Pris for medlemskap: kr. 1 000.-

Priser for 1 år.

Dersom noe er uklart – kontakt oss.

Med Vennlig Hilsen

Thaimf

Tore Skifjeld

Det er nå avstemt i stortingen om mva. på alternativ behadling (massasje).

Avstemming

Begge avstemmninger ble ja til mva. fra nyttår 01.01.2021. Mva er 25% og det må tillegges på pris.

Mva, terminer er 6 stk. terminer.

Forfallsdatoene er følgende:

 • 1. Termin: Januar og Februar, forfall 10. April
 • 2. Termin: Mars og April, forfall 10. Juni
 • 3. Termin: Mai og Juni, forfall 31. August (Unntak pga. ferieavvikling)
 • 4. Termin: Juli og August, forfall 10. Oktober
 • 5. Termin: September og Oktober, forfall 10. Desember
 • 6. Termin: November og Desember, forfall 10. Februar

Snakke med din regnskapsfører om dette.

Når mva. nå innføres gis det også fradrag for inngående mva; altså det dere handler som f. ekspl. strøm, internett, papir, massasje olje osv.

Dersom noen har spørsmål om dette kan foreningen kontaktes.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I FORENINGEN FOR THAI MASSØRER I NORGE

generalforsamling

Tidspunkt: 31. Oktober 2020 klokken 13.00

Sted: Generalforsamling utføres digitalt med programvare Zoom meeting.

Programmet må lastes ned fra google.no. For hjelp kontakt oss.

Sak 1 Fortegnelse og godkjenning av medlemmer og fullmakter

Sak 2 Godkjenning av innkallingen til generalforsamling

Sak 3 Valg av møteleder

Sak 4 Valg av deltakere til å underskrive protokoll fra møtet

Sak 5 Godkjenning av regnskapet for 2019

Sak 6 Styrets beretning for 2019

Sak 7 Godtgjøring til styrets medlemmer for 2020

Sak 8 Info om mva. som er foreslått av Finansdepartementet

Sak 9 Foreningens fremtid dersom mva. blir vedtatt.

Sak 10 Daglig leder informerer om planer og status

Sak 11 Eventuelt fra medlemmer

Vedlegg 1 Regnskapet for 2019

Vedlegg 2 Styrets beretning for 2019

Under sak 11 er det lagt opp til en eventuellpost. Dersom medlemmer ønsker å uttale seg om en sak eller har ønsker, er ordet fritt.

Dersom medlemmer ønsker en ny sak oppsatt må dette meldes foreningen en uker før generalforsamlingen. Dette må gjøres skiftelig. Saken vil da komme i generalforsamling. 

Generelle råd - Koronaviruset

generelle råd

Generelle råd

Oppmøte og avstand i lokalene

Alle ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon, og unngå å gå på jobb hvis de tror de kan være syke. Ansatte skal forlate arbeidsstedet umiddelbart dersom de utvikler infeksjonssymptomer.

Konsultasjoner for pasienter/brukere som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, skal gjennomføres via telefon/videokonsultasjon. Informasjon om dette bør gis både ved timebestilling og i SMS-påminnelse om timeavtalen.

Vurder om fysisk konsultasjon er nødvendig, eller om videokonsultasjon eller lignende kan benyttes.

Helsevirksomheten bør informere pasienter/brukere med behov for ledsager om å begrenses antallet til et minimum, fortrinnsvis én person. Råd om avstand gjelder ikke mellom pasient/bruker og ledsager.

Det bør tilrettelegges for anbefalt avstand mellom personer som oppholder seg i lokalene. Dersom det er vanskelig å tilrettelegge for avstand, bør det vurderes å omstrukturere driften. Dette kan for eksempel gjøres ved at de ansatte jobber til forskjellige tider eller ved å legge inn pauser mellom hver pasient. Ommøblering eller å sette opp fysiske barrierer kan vurderes.

Personlig hygiene og fysisk kontakt

 • Unngå håndhilsning og annen unødvendig fysisk kontakt. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Det må tilrettelegges for håndhygiene, enten håndvask eller hånddesinfeksjon, både for ansatte, pasienter/brukere og eventuelle ledsagere.
 • Behandlere skal unngå bruk av ringer, klokker og lignende smykker som kan medføre dårligere håndhygiene.
 • Vurdér hvilke felles berøringspunkter som finnes i virksomheten og om kontakthyppigheten kan reduseres, eks. kontantløs betaling, automatisk døråpner mm.
 • Utstyr som er brukt, rengjøres/desinfiseres som normalt mellom hver pasient.
 • Dersom en pasient utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under behandling, skal pasienten få på seg munnbind, og behandling avsluttes.

Krav til ledere i virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester

Leder skal sørge for systematisk styring av virksomheten, herunder at virksomheten ivaretar grunnleggende krav til smittevern.

 • Se forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
 • Leder skal sørge for at ansatte har nødvendig kunnskap om gjeldende smittevernråd og legge til rette for at disse kan følges.

Råd om venterommet

 • Heng opp informasjon til pasienter og arbeidstakere om råd for å unngå smitte.
 • o Plakater og informasjonsmateriell - Helsedirektoratet
 • Pasienter/brukere og eventuelle ledsagere bør gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon når de ankommer lokalet og etter at behandlingen er ferdig.
 • Legg til rette for at så få personer som mulig oppholder seg i venteområdet samtidig. Vurdér å legge inn en pause mellom hver pasient, slik at pasienter ikke trenger å bruke venterom.
 • Er det flere pasienter i venterommet samtidig bør det sørges for anbefalt avstand (over tid, ikke kun når pasienter passerer hverandre). Avstand kan f.eks. markeres med tape på gulvet. Ommøblér lokalet hvis nødvendig.
 • Unngå gjenstander/kontaktpunkter i venteområder og i lokaler for øvrig som ikke er nødvendige for driften, slik som for eksempel lesestoff.
 • Unngå servering av mat og drikke.

Råd om rengjøring

 • Det anbefales daglig rengjøring og utlufting av lokalet. Ordinære rengjøringsmidler kan benyttes.
 • Lokale renholdsrutiner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov og om det er behov for å gjøre tilpasninger.
 • Dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, betalingsterminaler, trappegelendre, armlener og andre gjenstander eller kontaktflater som berøres ofte, bør rengjøres hyppig.
 • Ved synlig søl av organisk materiale (blod og andre kroppsvæsker), fjernes sølet med absorberende materiale (cellestoff) og området rengjøres før desinfeksjonsmiddel påføres. Desinfeksjonsmiddelet må påføres med klut. SARS-CoV-2 er følsom for desinfeksjonsmidler som alkohol 70 % til teknisk desinfeksjon. Husholdningsklor kan også benyttes i konsentrasjonen minimum 1000 ppm (Klorin (4%) 1.25 dl i 5 liter vann).
 • Vær ekstra oppmerksom på hygiene rundt kjøkken/spiserom. Håndhygiene skal utføres før og etter at ansatte benytter kjøkken/spiserom.
 • Håndtering av tekstiler og avfall følger ordinære rutiner for helsevirksomheten.
 • Følg ordinære rutiner for avfallshåndtering.

Råd om bruk av beskyttelsesutstyr

 • Virksomhetens normale rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr følges. Det er ikke smittevernfaglig behov for beskyttelsesutstyr i kontakt med en pasient som ikke har mistenkt eller bekreftet Covid-19, med mindre det gis spesifikke råd om dette fra kommunelegen.
 • Dersom helsehjelp til pasient med mistenkt eller bekreftet Covid-19 ikke kan utsettes, må det benyttes beskyttelsesutstyr som beskrevet under råd til helsetjenesten.

Beskyttelsesutstyr

 • Virksomheter bør ha tilgjengelig munnbind (klasse I). Dersom en pasient/bruker eller behandler/ansatt utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under behandlingen/konsultasjonen bør personen ta på seg munnbind og behandlingen avsluttes.
 • Dersom virksomheten velger å bruke ansiktsmaske eller annet som dekker munn og nese er følgende viktig:
 • Bruk av munnbind og/eller ansiktsmaske erstatter IKKE andre smitteforebyggende råd om hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon og å opprettholde avstand mellom personer der det er mulig.
 • Unngå å berøre munnbindet med hendene når det er på, uten at hendene først er vasket eller desinfisert.
 • Vær nøye med håndvask både før og etter munnbind tas på, og straks etter at det er tatt av. Kast brukte engangsmunnbind i vanlig husholdningsavfall.

Behandlere som selv er i risikogruppe

Behandlere som tilhører en risikogruppe med økt risiko for alvorlig forløp for covid-19, bør følge råd for risikogrupper og kjente risikofaktorer.

Risikogrupper

Mer detaljerte råd

Yrkesgrupper/virksomheter som har behov for mer detaljerte råd for å ivareta smittevern tilpasset sin arbeidsform, kan utvikle dette. Folkehelseinstituttet kan gi faglig tilbakemelding på virksomhetsspesifikke råd, utarbeidet av ansvarlig bransjeorganisasjon.

Ansvar

Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for å vurdere om behandlingen tilfredsstiller grunnleggende krav til smittevern, og dermed kan tilbys.

Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold. I tillegg til smitteverntiltakene som beskrives her, skal virksomheten følge de krav og rutiner som normalt gjelder.

Kompensasjonsordning

KOMPENSJASJONSORDINGEN

KOMPENSJASJONSORDINGEN ER KLAR FRA 18.4.

Når kan alle søke om kompensasjon for faste utgifter etter at vi måtte stenge. Det er staten som betaler og dere søker på kompensjasjonsordingen.no Der finne dere hva som inngår i faste utgifter og mer info.

Der finner dere all info om dette.

Vi kan åpne igjen 27.4.

En smitteverns plan vil komme senere denne uke. Den er laget av fhi (folkehelseinstituttet) – gå inn på fhi.no

Der finner dere mye informasjon – også på forskjellige språk. Plakater med smittevernregler med mer.

En bransjerelatert plan vil komme senere i uken. Den kan lastes ned på fhi.no – følg med.

Melding fra stortinget

stortinget melding

Stortinget har i dag (31. mars) bestemt at bedrifter som driver i vår bransje og som ble pålagt å stenge vil få faste utgifter dekket av staten. Del vil si bl.a. husleie.

Alle ansatte (også daglig leder) enten det er enkeltmannsforetak eller as vil få 80% av lønnen sine etter 17 dager.

Bedriften må betale for de to første dagene.

Det er Nav som betaler dette. Men støtten til husleie er ikke klart hvordan skal gjøres for å søke om dette.

For øvrig er foreningen godt orientert om hva vi har krav på.

Om noe er uklart kan vi kontaktes på mail eller mobil. Se hjemmesidene for mobilnummer eller mail.

MVA på våre tjenester

MVA

Det er kommet forslag fra finansdepartementet om å mva belegge massaje og andre alternative behandlinger. Saken skal opp til høsten i stortinget. denne gangen sies det at arbeiderpartiet er positive sammen med regjeringen. da går det igjennom. ikke noe vi kan gjøre, bortsett fra å protestere. da vil jo alle måtte legge på priser. samtidig vil man jo få fratrekk for alle inngående fakturaer. har du noen spørsmål er det bare å kontakte oss. forslaget er at dette skal gjelde fra 2 ja. 2021

Medlemsfordeler

TRYGGHET FOR DIN VIRKSOMHET

Ved å stå samlet i Thaimf vil det være lettere å fremme våre interesser utad, og få aksept for Thaimassasje som et seriøst yrke. De som utøver den opprinnelige formen for Thaimassasje fortjener å bli seriøst akseptert som yrkesgruppe.

Les mer ...

KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING

Foreningen teller nå. Ca. 285 medlemmer. Dette er meget fordelaktig og gir styrke til foreningen. Det vil da også være lettere å utvide fordelene med medlemskapet siden foreningen får bedre og bedre økonomi.

Les mer ...

KURS OG ETTERUTDANNING

Thaimf ser for seg å arrangere kurs / etterutdanning for medlemmene eller ansatte som ønsker dette.

Les mer ...

EKSKLUSIVE AVTALER

Thaimf vil kunne tilby flere spesialavtaler med leverandører som kontorutstyr, trykksaker, reklame, design av hjemmesider, forbruksvarer osv.

Les mer ...

KUNDEFORMIDLING OG ARBEIDSKRAFT

Vi opplever at flere ringer oss for å undersøke hvor man kan få Thai massasje. Thaimf har derfor på sine hjemmesider en oversikt over alle Thaimassører som er medlem I Thaimf.

Les mer ...

REGNSKAP, BANKTERMINAL, KASSE OG ANNEN HJELP

Synes du at regnskap er dyrt? I så fall er foreningen helt enig med deg/dere. Hva med bankterminal eller kasse? Foreningen har nå forhandlet med et firma som leverer regnskap til særdeles gunstige priser.

Les mer ...

Noen av våre fordeler

Foreningen for Thaimassasje i Norge

Om oss (mal)

Foreningen for Thai Massasje ble startet av Tore og Angkana Skifjeld i 2013. Vi var 5 personer som gjorde grunnarbeidet på dugnad. I motsetning til andre foreninger tar ingen ut lønn for arbeidet, men foreningen dekker våre utgifter og vi får kr. 10 000.- I styrehonorar.

Noen ganger så mye at det går ut over vårt eget arbeid, men vi er der likevel.

Det viste seg nemlig, etter hvert at flere medlemmer trengte hjelp da de hadde problemer med myndigheter (skatt. Mva. arbeidstilsynet, politiet).

Vi måtte jo hjelpe og daglig leder er godt kjent med lover og regler i Norge.

Vi har arbeidskontrakter, budsjettoppsett, leverandøravtaler med mer, og alt gratis til medlemmer.

Det har også vært utskiftninger i styret og det er kun Tore og Angkana Skifjeld som fremdeles er med.

Vi sender penger tilbake til medlemmer i form av fordeler, kurs, forhandlede priser med mer og har for høsten 2019 planlagt kurs om interessen er tilstede og det blir nok påmeldte. Kurset blir delvis betalt av foreningen, men blir ikke gratis.

Videre planlegger vi å lage en oppvisning/reklamefilm om Thai massasje som blir gratis for våre medlemmer. Denne kan legges ut på deres hjemmesider å dermed kan dine kunder se filmen og dermed bli din kunde.

Det er stadig nye medlemmer og stadig utmeldinger grunnet at butikken ikke går bra og de legger ned.

Derfor mener foreningen at det er overetablering i flere deler av landet og vi nevner Drammen, Ålesund, Haugesund, Stavanger og Oslo.

Dessverre også altfor mange useriøse. Foreningen godtar ikke sex tjenester og blir det oppdaget blir man fjernet som medlem og må betale mva. igjen.

Ta kontakt om du/dere ønsker mer info.

Vil du lese flere av våre innlegg/nyheter? Sjekk ut resten på Facebook!

Innmelding

Innmeldingsskjema

PASS PÅ OG ANGI RIKTIG REGISTRERT POSTADRESSE! DERSOM IKKE DU HAR DETTE MÅ DU OPPGI KLINIKKENS POSTADRESSE.

---

MERK: SØKNAD OM REGISTRERING I ALTERNATIVREGISTERET MÅ OGSÅ SENDES INN SAMMEN MED INNMELDINGSSKJEMA, SE NEDLASTNING LENGER NED

Les mer ...

Orienteringsbrev

Les mer for lenker til våre orienteringsbrev. Disse finnes på både norsk og thai.

Les mer ...

Informasjon etter godkjent forening

Thaimf er godkjent som forening i Helsedriektoratet, og medlemmene må registreres i registret for ”Alternativ behandling” i Brønnøysundregistrene.

Les mer ...

Diverse informasjon

Hva er thaimassasje

Les mer ...

FAQ (Ofte stilte spørsmål)

Les mer ...

Retningslinjer

Les mer ...

Vedtekter

Les mer ...

Her finner du en liste over våre medlemmer

Trykk "les mer" for å åpne listen.

Medlemsliste

Les mer ...

Du er velkommen til å kontakte oss ved spørsmål

905 00 905
Vattenbergveien 3, 3717 SKIEN
Orgnr 912 352 897